Met gebruik van onze 25 jaar ervaring in de timmerindustrie maken wij koppelingen tussen de
werkvoorbereiding en de meest moderne CNC machines.
Met onze Knowhow assisteren wij u bij het inrichten van uw werkvoorbereidingpakket, maken
vervolgens een koppeling tussen uw werkvoorbereidingpakket en de het door ons geleverde
softwarepakket N-cad, waarin wij alle door u benodigde bewerkingsblokken programmeren en
schrijven vervolgens een Postprocessor naar de CNC machine.

Kortom indien u binnen uw werkvoorbereidingpakket de productieorder genereert, worden
automatisch de CNC file geschreven welke vervolgens bij de machine door middel van Scrollijst of
barcode geactiveerd worden.
Welkom op de website van Smeets Realisatie BV,

Smeets Realisatie legt zich toe op het realiseren van
automatiseringsprojecten binnen de timmerindustrie en interieurbouw.
Wij willen beslist niet geschaard worden in de categorie adviesbureau.
Om dit te realiseren hebben wij een selectie gemaakt van een tweetal
profesionele Cad pakketten welke wij in Nederland
vertegenwoordigen.
Smeets Realisatie BV
Projectrealisatie voor de timmer industrie
Denkers en doeners
Kijk naar het thema van deze maand: